Regulamin i polityka prywatności

 

    1. Polityka prywatności
    2. Zakupy online
    3. Marketing bezpośredni
    4. Konto w 4SWIATY.COM
    5. Obsługa Klienta
    6. Konkursy
    7. Pliki Cookies

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 

Zachowanie poufności danych jest dla nas niezwykle ważne i chcemy, aby każdy użytkownik portalu wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy. Dlatego sporządziliśmy Politykę prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania Twoich danych osobowych.

Definicja grupy portali 4swiaty.com

Grupa portali 4SWIATY.COM w dalszej części polityki prywatności jak i regulaminie oznacza grupę portali należących do 4SWIATY.COM czyli:

   • OBIEKTYKONFERENCYJNE.COM.PL
   • OBIEKTYSPA.COM
   • FIRMYINTEGRACYJNE.PL
   • OBIEKTYWESELNE.PL.


    Zgodnie z tą definicją rejestracja w jakimkolwiek portalu należącym do grupy portali 4SWIATY.COM oznacza przetwarzanie danych w 4SWIATY.COM

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane
Twoje dane osobowe, jest INFOMUSIC:

Rejestr firm: INFOPORTALE sp. z o.o. sp.k
ul. Zielona 20/14  80-746 Gdańsk 

NIP: 583 33 45 760
REGON: 38282101100000
KRS: 0000776342

  

Gdzie przechowujemy Twoje dane?
Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), ale mogą one być także przesyłane do kraju spoza tego obszaru i tam przetwarzane. 

Komu udostepniamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane mogą być udostępniane w ramach grupy portali 4SWIATY.COM. Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. agencjom marketingowym, podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. 

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.
 

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych?
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celu świadczenia usług, w tym dopasowywania ich do Twoich zainteresowań, analizowania ich i udoskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie. Taką podstawą prawną dla pomiarów statystycznych i marketingu własnego administratorów jest tzw. uzasadniony interes administratora. 

 

Jakie masz prawa?


Prawo dostępu do danych: 
W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, które Twoje dane osobowe przechowujemy. Aby to zrobić, skontaktuj się z 4SWIATY.COM– otrzymasz te informacje pocztą e-mail. 

Prawo do przenoszenia: 
Gdy grupa portali 4SWIATY.COM przetwarza Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie Twojej zgody lub zawartej umowy, masz prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Ciebie lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.

Prawo do poprawiania danych:
Masz prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych.  Jeśli masz konto w 4SWIATY.COM lub konto portalach grupy 4SWIATY.COM, możesz edytować swoje dane osobowe na stronie swojego konta.

Prawo do usunięcia danych:
Masz prawo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez 4SWIATY.COM, z wyjątkiem następujących sytuacji:

   • Twoje zamówienie jest w trakcie realizacji,
   • masz nieuregulowany dług wobec 4SWIATY.COM niezależnie od metody płatności
   • jeśli podejrzewamy lub mamy pewność, że w ciągu ostatnich czterech lat korzystałaś(eś) z naszych usług w niewłaściwy sposób
   • Twój dług został sprzedany firmie zewnętrznej w ciągu ostatnich trzech lat lub jednego roku (w przypadku klientów, którzy zmarli)
   • Jeśli dokonałaś(eś) jakikolwiek zakupów, zachowamy Twoje dane osobowe dotyczące transakcji w celach księgowych

 

Twoje prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu 4SWIATY.COM: 
Masz prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie Twoich danych na podstawie uzasadnionego interesu 4SWIATY.COM. INFOMUSIC.PL zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni Twój interes lub prawa; albo z powodu roszczeń prawnych.

 

Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni:
Masz prawo nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego, w tym także na sporządzanie analizy Twojego profilu, która jest przygotowywana w celu przygotowania takich materiałów.

Możesz zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego w następujący sposób:

   • wykonując instrukcje zawarte w każdej takiej wiadomości e-mail
   • edytując ustawienia swojego konta w 4SWIATY.COM

 

Prawo do ograniczenia:
Masz prawo zażądać, aby 4SWIATY.COM ograniczył przetwarzanie Twoich danych osobowych pod następującymi warunkami:

   • jeśli nie zgodzisz się na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu 4SWIATY.COM, wtedy 4SWIATY.COM ograniczy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes.
   • jeśli zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne, wtedy 4SWIATY.COM musi ograniczyć jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności.
   • jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy możesz nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Twoich danych osobowych.
   • jeśli 4SWIATY.COM nie potrzebuje już Twoich danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.

 

W jaki sposób możesz korzystać ze swoich praw?
Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych prosimy kierować na adres [email protected]


Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym:  
Jeśli uważasz, że 4SWIATY.COM przetwarza Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, możesz się z nami skontaktować. Masz też prawo zgłosić skargę w organie nadzorczym.

Uaktualnienia naszych Zasad prywatności:
W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Zasad prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie. Będziemy informować o każdej zmianie treści Zasad prywatności, na przykład o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Twoich danych osobowych, tożsamości Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub Twoich praw.

 

powrót do góry

 

ZAKUPY ONLINE

 

Dlaczego używamy Twoich danych osobowych?
Używamy Twoich danych osobowych do zarządzania zakupami dokonanymi online w 4SWIATY.COM w celu przetwarzania Twoich zamówień oraz wysyłania Ci powiadomień o statusie zakupu.  Będziemy używać Twoich danych osobowych także do zarządzania Twoimi płatnościami.

Dzięki danym osobowym możemy Cię zidentyfikować i sprawdzić, czy Twój wiek kwalifikuje Cię do zakupów online, a także potwierdzić Twój adres z podmiotami zewnętrznymi. 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe: 

   • imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu
   • informacje na temat płatności i historię płatności
   • informacje na temat zamówień

 

Jeśli masz konto 4SWIATY.COM lub portalach należących do grupy 4SWIATY.COM, będziemy też przetwarzać Twoje dane osobowe przekazane w związku z tym kontem lub członkostwem, m.in.: 

   • identyfikator konta lub członkostwa (ID użytkownika)
   • historię zakupów

 

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?
Twoje dane osobowe, które są przekazywane podmiotom zewnętrznym, są używane tylko do świadczenia Ci wymienionych powyżej usług. Otrzymują je firmy, które potwierdzają Twój adres, agencje komunikacji, które wysyłają potwierdzenia zamówień, magazyny i firmy kurierskie, które dostarczają zamówienia, firmy realizujące płatności w celu przetworzenia płatności, agencje badania wiarygodności kredytowej w celu weryfikacji tożsamości i sprawdzenia zdolności kredytowej oraz firmy windykacyjne.
 

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?
INFOMUSIC.PL musi przetwarzać Twoje dane osobowe, aby być w stanie świadczyć usługi i dostarczać zamówienia. .
 

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?
Będziemy przechowywać Twoje dane do momentu, w którym wycofasz swoją zgodę.  W przypadku materiałów marketingowych wysyłanych pocztą e-mail uznamy Cię za nieaktywnego klienta, jeśli w ciągu 12 miesięcy nie otworzysz żadnej wiadomości e-mail od nas. Po upływie tego czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte.


powrót do góry

 

 

MARKETING BEZPOŚREDNI

 

 

Dlaczego używamy Twoich danych osobowych?
Będziemy używać Twoich danych osobowych do przesyłania Ci korespondencji w postaci ofert marketingowych, Newslettera, ankiet oraz zaproszeń – pocztą e-mail, w SMS-ach, telefonicznie.

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy?
Przetwarzamy następujące dane osobowe: 

   • imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu
   • jakie produkty i oferty zostały przez Ciebie kliknięte


Jeśli masz konto INFOMUSIC.PL lub konto w portalach należących do grupy INFOMUSIC.PL, będziemy też przetwarzać Twoje dane osobowe przekazane w związku z tym kontem lub członkostwem, m.in.: 

   • imię i nazwisko 
   • adres 
   • wiek
   • historia zakupów 
   • osób nawigacji po stronie i kliknięte elementy

 

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?
Dane przekazywane firmom zewnętrznym są używane wyłącznie do świadczenia usługi wymienionej powyżej i umożliwiają one agencjom marketingowym oraz dostawcom technicznym dystrybucję cyfrowych i drukowanych materiałów marketingu bezpośredniego. 

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe są przetwarzane na mocy zgody, którą wyrażasz na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego. 

Prawo do wycofania zgody:
Masz prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego.

Gdy to zrobisz, 4SWIATY.COM nie będzie mógł więcej wysyłać Ci żadnych ofert w ramach marketingu bezpośredniego ani informacji przesyłanych wcześniej na podstawie zgody na przetwarzanie danych. 

Możesz zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu
bezpośredniego w następujący sposób:

   • wykonując instrukcje zawarte w każdej takiej wiadomości marketingowej
   • edytując ustawienia Twojego konta 4SWIATY.COM

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Będziemy przechowywać Twoje dane do celów marketingu bezpośredniego do momentu, w którym wycofasz swoją zgodę.  W przypadku materiałów marketingowych wysyłanych pocztą e-mail uznamy Cię za nieaktywnego klienta, jeśli w ciągu jednego roku nie otworzysz żadnej wiadomości e-mail od nas. Po upływie tego czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte.

 

powrót do góry

 

 

KONTO 4SWIATY.COM 

 

 

Dlaczego używamy Twoich danych osobowych?
Będziemy używać Twoich danych osobowych do założenia i prowadzenia Twojego konta oraz w celu świadczenia Ci spersonalizowanych usług na stronie 4SWIATY.COM oraz stronach portali należących do grupy 4SWIATY.COM. 

Udostępnimy Ci Twoją historię zamówień oraz informacje na temat zamówień i umożliwimy zmianę ustawień konta (w tym również preferencji marketingowych).

Udostępnimy Ci też łatwy sposób poprawiania i aktualizowania swoich danych osobowych. 

Jakie dane osobowe gromadzimy?
Do poprawnego procesu rejestracji i logowania przetwarzamy Twój adres e-mail oraz hasło, które nam przekazujesz w momencie zakładania konta 4SWIATY.COM. 

Będziemy przetwarzać następujące dane, jeśli zgodzisz się je udostępnić:

   • dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu 
   • wiek
   • kraj 
   • ustawienia konta
   • konfiguracja preferencji marketingu bezpośredniego

Jeśli dokonasz zakupu, będziemy przetwarzać następujące dane osobowe

   • historia zakupów
   • historia płatności

Będziemy także przetwarzać następujące dane osobowe powiązane z plikami cookie

   • historia kliknięć
   • historia nawigacji i przeglądania

 

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?
Dane przekazywane firmom zewnętrznym są używane wyłącznie do świadczenia usług wymienionych powyżej.  

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe są przetwarzane na mocy zgody, którą wyrażasz w momencie zakładania konta 4SWIATY.COM.

Prawo do wycofania zgody:
W każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Gdy to zrobisz, Twoje konto zostanie zamknięte, a 4SWIATY.COM nie będzie mógł oferować Ci usług wymienionych powyżej. 

Jak długo przechowujemy Twoje dane?
Będziemy przechowywać Twoje dane tak długo, jak długo będzie aktywne Twoje konto 4SWIATY.COM. Masz prawo w każdym momencie zamknąć swoje konto; jeśli to zrobisz, konto zostanie zlikwidowane i uznamy Cię za nieaktywnego użytkownika. Zachowamy Twoje dane osobowe, jeśli będzie to wymagane przez prawo lub w przypadku niezakończonego sporu. Po zamknięciu konta Twoje dane zostaną usunięte.
 

Twoje prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych:
Masz prawo nie wyrazić zgody na przetwarzanie przez 4SWIATY.COM Twoich danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu firmy. Aby to zrobić, wyślij wiadomość na adres [email protected] Twoje konto zostanie usunięte i nie będziemy w stanie dłużej świadczyć Ci usług.

powrót do góry

 

 

OBSŁUGA KLIENTA

 

 

Jak będziemy używać Twoich danych osobowych?
Będziemy używać danych osobowych do przetwarzania Twoich pytań dotyczących oferowanych przez nas usług zgłaszanych pocztą e-mail, przez chat, telefonicznie i w mediach społecznościowych.

Które dane osobowe przetwarzamy?
Będziemy przetwarzać dane osobowe, które nam przekażesz, w tym między innymi: 

   • dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres,
    adres e-mail oraz numer telefonu
   • wiek
   • dane i historię płatności
   • informacje o zamówieniach
   • numer członkowski (id użytkownika)

 

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?
Dane przekazywane firmom zewnętrznym są używane wyłącznie do świadczenia usług wymienionych powyżej.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu 4SWIATY.COM.

Twoje prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu 4SWIATY.COM: 
Masz prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie Twoich danych na podstawie uzasadnionego interesu 4SWIATY.COM. 4SWIATY.COM zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni Twój interes lub prawa; albo z powodu roszczeń prawnych.


 powrót do góry

 

 

KONKURSY

 

 

Dlaczego używamy Twoich danych osobowych?
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, kiedy weźmiesz udział w naszym konkursie. Dane osobowe zostaną wykorzystane do tego, aby 4SWIATY.COM mógł kontaktować się z uczestnikami w sprawach dotyczących konkursu, przed wydarzeniem i po jego zakończeniu, w celu ustalenia tożsamości uczestników i zweryfikowania ich wieku, w celu kontaktu ze zwycięzcami oraz dostarczenia nagrody i ustalenia sposobu dostawy.

Które dane osobowe będziemy przetwarzać?
Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe 
dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, 
adres e-mail oraz numer telefonu
wiek
informacje przekazane w konkursie 

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?
Dane przekazywane firmom zewnętrznym są używane wyłącznie do świadczenia usług wymienionych powyżej i umożliwiają firmom kurierskim dostarczenie nagród.  

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe są przetwarzane na mocy zgody, którą wyrażasz w momencie zgłoszenia do udziału w konkursie.

Prawo do wycofania zgody:
W każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Gdy to zrobisz, 4SWIATY.COM nie będzie mógł oferować Ci usług wymienionych powyżej.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?
Będziemy przechowywać Twoje dane jak długo nie wypiszesz się z bazy subskrybentów.
 

Postanowienia ogólne dotyczące konkursów

Konkurs rozpoczyna się w dniu podanym w konkursie i trwa do ustalonego terminu. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w podanym terminie. 

Nagrodami w konkursie są wymienione w treści wiadomości towary/usługi. 
Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną. 
 

ZASADY KONKURSU: 

Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników grupy portali 4SWIATY.COM oraz członków ich rodzin. 

W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. 
Udział w konkursie jednocześnie oznacza akceptację Regulaminu. 

Osoba biorąca udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. obowiązującym od dnia 25 maja 2018 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Wyraża także zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, wysyłanych przez portale grupy 4SWIATY.COM w imieniu swoim lub na zlecenie innych podmiotów, na konto poczty elektronicznej o adresie podanym w formularzu konkursowym, a także na inne konta poczty elektronicznej, na które, w związku z ustawieniami konta, przekierowywana jest korespondencja z konta o podanym adresie.

Niewykonanie któregokolwiek z zadań przedstawionych powoduje automatyczną dyskwalifikację danego uczestnika Konkursu. 

Nagrody w Konkursie otrzymają te osoby, które odpowiedziały poprawnie na pytanie konkursowe / spełniły wymagania konkursu oraz zostały wybrane przez Komisję Konkursową powołaną w tym celu przez 4SWIATY.COM. 

Opublikowanie zwycięzców Konkursu na stronach portalu grupy portali 4SWIATY.COM i facebooku nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od dnia, w jakim konkurs zostaje uznany za zakończony. 

Warunkiem udziału w Konkursie i odebrania nagrody jest podanie pełnych i prawdziwych danych osobowych. O nagrodach zwycięzcy zostaną powiadomieni za pomocą wiadomości e-mail. 

W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą Konkursu lub nie spełnienia wymogów, nagroda zostanie przyznana kolejnemu uczestnikowi z listy uczestników Konkursu, który spełnia warunki Konkursu.

 

powrót do góry

 

 

 

PLIKI COOKIE

 

Cookie to plik tekstowy, który jest zapisywany na dysku Twojego komputera lub urządzenia mobilnego, a następnie, podczas kolejnych wizyt, pobierany z niego. Jeśli korzystasz z naszych usług, zakładamy że zgadzasz się na używanie plików cookie.

Jak używamy plików cookie?
Plików cookie używamy do obsługi logowania, zapisywania informacji o Twoim urządzeniu mobilnym, przechowywania informacji o Twoich pulubionych wydarzeniach. Możemy także używać plików cookie do zapisywania najchetniej oglądanych stron w tym artykułów i usług.

Używamy zarówno naszych plików cookie, jak i plików cookie podmiotów zewnętrznych w celu gromadzenia statystyk oraz danych użytkowników w formie zagregowanej oraz indywidualnej. 

Niektóre pliki cookie podmiotów zewnętrznych są dodawane przez usługi, które są dostępne na naszych stronach, ale znajdują się poza naszą kontrolą. Te pliki cookie są dodawane przez serwisy społecznościowe, takie jak Twitter, Facebook, Youtube, Instagram czy Vimeo i są powiązane z możliwością użytkownika do udostępniania treści w serwisach, których ikony są widoczne na stronie.

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?
Dane przekazywane firmom zewnętrznym są używane wyłącznie do świadczenia usług wymienionych powyżej. 

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Będziemy łączyć Twoje pliki cookie z Twoimi danymi osobowymi, tylko jeśli zalogujesz się na konto 4SWIATY.COM lub konto należące do grupy portali 4SWIATY.COM

Gdy zalogujesz się na swoje konto, dane będą przetwarzane na mocy naszego uzasadnionego interesu. Gdy użytkownik zaloguje się w 4SWIATY.COM, podstawą prawną przetwarzania danych jest realizowanie zapisów regulaminu 4SWIATY.COM.

 

powrót do góry

Copyright © INFOMUSIC 2019
Szanowny Czytelniku
 
 
Aby dalej móc dostarczać Ci coraz lepsze materiały redakcyjne i udostępniać Ci coraz lepsze usługi, potrzebujemy zgody na lepsze dopasowanie treści marketingowych do Twojego zachowania. Poufność danych jest dla INFOMUSIC.PL niezwykle ważna i chcemy, aby każdy użytkownik portalu wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy. Dlatego sporządziliśmy Politykę prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania Twoich danych osobowych. 
 
 
25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. Poniżej znajdziesz podstawowe informacje na ten temat.
 
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
 
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest INFOMUSIC. Rejestr firm: INFOMUSIC z siedzibą w Gdańsku przy ul. Zielona 20/14  80-746 Gdańsk, Nr ewidencyjny: 112588, Numer VAT: NIP PL 584 2259505, REGON 192 886 210.  Szczegółowe informacje dotyczące administratorów znajdują się w naszej Polityce prywatności 
 
 
Jakie dane są przetwarzane ?
 
Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności udostępnianych przez INFOMUSIC,w tym zapisywanych w plikach cookies, które są instalowane na naszych stronach przez nas oraz naszych Zaufanych Partnerów.
 
Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych?
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celu świadczenia usług, w tym dopasowywania ich do Twoich zainteresowań, analizowania ich i doskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie. Taką podstawą prawną dla pomiarów statystycznych i marketingu własnego administratorów jest tzw. uzasadniony interes administratora. 
 
Komu udostepniamy Twoje dane osobowe?
 
Twoje dane mogą być udostępniane w ramach grupy portali INFOMUSIC.PL. Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. agencjom marketingowym, podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. 
 
Pełna treść w polityce prywatności
 
Gdzie przechowujemy Twoje dane?
Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), ale mogą one być także przesyłane do kraju spoza tego obszaru i tam przetwarzane. 

 
Jakie masz prawa?
 
Prawo dostępu do danych:  
W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, które Twoje dane osobowe przechowujemy. Aby to zrobić, skontaktuj się z INFOMUSIC.PL– otrzymasz te informacje pocztą e-mail. 
 
Prawo do poprawiania danych: 
Masz prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych.  Jeśli masz konto w INFOMUSIC.PL lub konto portalach grupy INFOMUSIC.PL, możesz edytować swoje dane osobowe na stronie swojego konta. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące Twoich praw znajdują się w Polityce prywatności 
 
Dlatego też proszę naciśnij przycisk „ZGADZAM SIĘ, PRZEJDŹ DO SERWISU" lub klikając na symbol "X" w górnym rogu tego oka, jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przez ze mnie z Usług  INFOMUSIC, w tym ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, udostępnianych zarówno w wersji "desktop", jak i "mobile", w tym także zbieranych w tzw. plikach cookies przez nas i naszych Zaufanych Partnerów, w celach marketingowych (w tym na ich analizowanie i profilowanie w celach marketingowych). Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać.
 
Pełny regulamin i Polityka prywatności znajduje sie pod poniższym linkiem. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem. https://www.infomusic.pl/page/rodo 
 
Zgadzam się, przejdź do serwisu Nie teraz